اینترنت همراه اول یکی از سرویس های این اپراتور می باشد که این اپراتور علاوه بر اینترنت به وسیله سیم کارت های دائمی و اعتباری خدمات دیگر نیز ارائه می دهد.

این اپراتور خدمات اینترنت خود را در قالب بسته های آلفا+ و بسته های پرسرعت نوترینو ارائه می دهد.

اینترنت همراه اول برای استفاده شخصی و شرکتی برای ارسال فایل و تماس های صو تی و تصویری از نسل سوم ، چهارم و نسل چهار و نیم اینترنت می باشد.

این بسته ها برای استفاده کاربران مختلف در مدت زمان و حجم متفاوت طراحی شده و با استفاده از اپلیکیشن همراه من قابل خرید می باشد.

انواع بسته های اینترنت همراه اول نوترینو برای سیم کارت های دائمی و اعتباری :

بسته های آلفا + اینترنت همراه اول (سرعت بدون مرز) یک روزه :

دائمی / اعتباری

حجم بسته قیمت بدون احتساب مالیات روش فعال سازی

اعتباری

۶۰ MB ۱,۶۰۰  تومان ۲۱۵۱#*۱۰۰*

اعتباری

۱۵۰ MB ۲،۷۰۰ تومان

۲۱۱#*۱۰۰*

دائمی/اعتباری ۲۵۰ MB ۳،۶۰۰ تومان

۲۱۵۲#*۱۰۰*

دائمی/اعتباری

۵۰۰ MB ۴،۹۰۰ تومان ۲۱۲#*۱۰۰*

دائمی/اعتباری

۷۵۰ MB ۵،۹۰۰ تومان ۲۱۵۳#*۱۰۰*
دائمی/اعتباری ۱ GB ۶،۴۰۰ تومان

۲۱۳#*۱۰۰*

دائمی/اعتباری ۲ GB ۸،۴۰۰ تومان

۲۱۴#*۱۰۰*

دائمی/اعتباری ۳ GB ۹،۹۰۰ تومان

۲۱۵۴#*۱۰۰*

بسته های آلفا + اینترنت همراه اول (سرعت بدون مرز) هفتگی :

دائمی / اعتباری

حجم بسته قیمت بدون احتساب مالیات روش فعال سازی

دائمی/اعتباری

۲۰۰ MB ۴،۴۰۰ تومان ۲۲۱#*۱۰۰*

دائمی/اعتباری

۳۰۰ MB ۵،۵۰۰ تومان ۲۲۵۱#*۱۰۰*

دائمی/اعتباری

۵۰۰ MB ۷،۰۰۰ تومان ۲۲۲#*۱۰۰*
دائمی/اعتباری ۷۵۰ MB ۸،۳۰۰ تومان

۲۲۵۲#*۱۰۰*

دائمی/اعتباری ۱,۵ GB ۱۰،۹۰۰ تومان

۲۲۳#*۱۰۰*

دائمی/اعتباری ۲,۵ GB ۱۳،۰۰۰ تومان

۲۲۴#*۱۰۰*

دائمی/اعتباری

۳ GB ۱۴،۰۰۰ تومان ۲۲۵۳#*۱۰۰*
دائمی/اعتباری ۴ GB ۱۶،۰۰۰ تومان

۲۲۵۴#*۱۰۰*

دائمی/اعتباری ۶ GB ۱۹،۵۰۰ تومان

۲۲۵۵#*۱۰۰*

بسته های اینترنت همراه اول (سرعت بدون مرز) ماهانه:

دائمی/اعتباری

حجم بسته قیمت بدون احتساب مالیات روش فعال سازی

دائمی/اعتباری

۵۰۰  MB   ۷,۹۰۰ تومان ۲۳۶۱#*۱۰۰*
دائمی/اعتباری ۱ GB  ۱۰,۴۰۰ تومان

۲۳۱#*۱۰۰*

دائمی/اعتباری ۲ GB ۱۳,۹۰۰ تومان

۲۳۲#*۱۰۰*

دائمی/اعتباری

۳ GB ۱۶,۴۰۰ تومان ۲۳۶۲#*۱۰۰*

دائمی/اعتباری

۴ GB ۱۸,۴۰۰ تومان ۲۳۳#*۱۰۰*
دائمی/اعتباری ۵ GB ۲۰,۴۰۰ تومان

۲۳۶۳#*۱۰۰*

دائمی/اعتباری ۷ GB ۲۴,۴۰۰ تومان

۲۳۴#*۱۰۰*

دائمی/اعتباری

۱۰ GB ۲۹,۴۰۰ تومان ۲۳۵#*۱۰۰*
دائمی/اعتباری ۱۵ GB  ۳۶,۹۰۰ تومان

۲۳۶۴#*۱۰۰*

همچنین تعرفه عادی اینترنت همراه اول نوترینو  در جدول زیر بیان شده است:

تعرفه عادی نوترینو

نوع سیم کارت

تعرفه هر کیلوبایت تبادل اطلاعات تعرفه هر کیلوبایت تبادل اطلاعات در سایت های منتخب داخلی*

سیم کارت دائمی

   ۰,۴ ریال

   ۰,۲ ریال

همچنین تعرفه عادی اینترنت همراه اول نوترینو برای سیم کارت های اعتباری در جدول زیر آمده است:

تعرفه عادی نوترینو

نوع سیم کارت

تعرفه هر کیلوبایت تبادل اطلاعات تعرفه هر کیلوبایت تبادل اطلاعات در سایت های منتخب داخلی*
سیم کارت اعتباری    ۰,۶ ریال

   ۰,۳ ریال

این مطلب را حتما بخوانید  انواع اینترنت پرسرعت

بسته های اینترنت همراه اول ساعتی :

در سرویس نوریتو تعدادی از بسته ها به صورت ساعتی ارائه شده است که بازه زمانی آن ها مشخص هستند و کاربر می تواند علاوه بر بسته خود این بسته های ساعتی را فعال کند . برای این کار کافی است کد #۲۷*۱۰۰* را شماره گیری نماید.

این بسته‌ها  را می توان در دو نوع صبحانت (۶ صبح تا ۱۲ ظهر) و شبانت (۲ تا ۷ صبح) خریداری کرد.

 

بسته های اینترنت صبحانت

مدت اعتبار

دائمی/اعتباری حجم بسته بازه زمانی قابل مصرف قیمت بدون احتساب مالیات

روش فعال سازی

هفت روزه

دائمی/اعتباری ۳ GB ۶ صبح تا ۱۲ ظهر ۴,۰۰۰ تومان ۲۷۲۱#*۱۰۰*

دائمی/اعتباری

۵ GB ۶ صبح تا ۱۲ ظهر ۵,۰۰۰ تومان ۲۷۲۲#*۱۰۰*

سی روزه

دائمی/اعتباری ۸ GB ۶ صبح تا ۱۲ ظهر ۸,۰۰۰ تومان

۲۷۲۳#*۱۰۰*

دائمی/اعتباری ۱۲ GB ۶ صبح تا ۱۲ ظهر ۱۰,۰۰۰ تومان

۲۷۲۴#*۱۰۰*

 

بسته های اینترنت شبانت

مدت اعتبار

دائمی/اعتباری حجم بسته بازه زمانی قابل مصرف قیمت بدون احتساب مالیات روش فعال سازی

یک روزه

دائمی/اعتباری ۱ GB ۲ تا ۷ صبح ۹۰۰ تومان ۲۷۱۱#*۱۰۰*
هفت روزه دائمی/اعتباری ۶ GB ۲ تا ۷ صبح ۲,۹۰۰ تومان

۲۷۱۲#*۱۰۰*

سی روزه دائمی/اعتباری ۱۲ GB ۲ تا ۷ صبح ۵,۹۰۰ تومان

۲۷۱۳#*۱۰۰*

هزینه بسته ها در سیم کارت های دائمی روی بدهی قبض اعمال می شود و در سیم کارت های اعتباری از اعتبار کسر می گردد.

همچنین کاربر می تواند با شماره گیری #۱۰۰* برای خود و با شماره گیری #۱* برای خود و دیگران بسته خریداری کند. البته کاربر می تواند یک بسته برای خود رزرو کند که در پایان بسته ؛ بسته رزرو فعال خواهد شد که برای لغو آن می توان از  #۸*۱۰۰* استفاده کرد.

این تمدید به دو صورت انجام خواهد شد:

  1.  تمدید خودکار زمانی : برای بسته های ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یکساله آلفا+
  2.  تمدید خودکار حجمی : برای بسته های ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یکساله آلفا+

اینترنت همرا اول

 همچنین روش هایی برای اطلاع از وضعیت بسته اینترنت همراه اول در زیر آمده است:

  • سامانه جامع پیامکی ۱۰ ، ارسال عدد ۳۲۰ لاتین
  • سامانه پیامکی ۸۰۸۰ ، ارسال عدد ۰ لاتین
  • حساب کاربری همراه من
  • شماره گیری #۳۲۰*۱۰*
  • شماره گیری #۰*۱۰۰*
  • مراجعه به حساب کاربری “همراه من” در ادرس my.mci.ir قسمت گزارش مصرف

همچنین میتوان این سیم کارت ها را در انواع مودم های جیبی استفاده کرد.