ابزاری توسط ادوبی معرفی شد که به وسیله آن می توان به حذف سوژه های متحرک ویدیو پرداخت.

این کار با ابزار جدید ادوبی با چند کلیک برای شما امکان پذیر است.

در نتیجه شما به راحتی می توانید ویدیوهای خود را ویرایش کنید.

بر ای حذف سوژه های متحرک ابتدا باید نقطه ی مورد نظر را با دقت انتخاب کنید.

برای برخی سوژه‌ ها که شکل هندسی نا منظم تری دارند لازم است تعداد نقاط بیشتری را برای انتخاب دقیق سوژه در نظر بگیرید.

سپس در فریم‌ های مختلف سوژه را به‌همین شکل حذف کنید.

بعد از آن Project Fast Mask برای سوژه ماسک تولید می کند.این ماسک با سوژه حرکت خواهد کرد تا زمانی که به دقت به حذف سوژه های متحرک ویدیو که مد نظر شماست بپردازد.

این مطلب را حتما بخوانید  اینترنت وینکس چیست

بعد از اتمام کار ویدیو ها را به خوبی بررسی کنید.

اطمینان حاصل کنید که اثری از سوژه ای که حذف کردید در فریم ها باقی نمانده.

این ویژگی جدید اوبی مختص تدوین گر های ویدیو می باشد.

ابزارهای دیگر ادوبی را بشناسید.