اضطراب اجتماعی

اختلال اضطراب اجتماعی چیست؟

اغلب بیماری ها و مشکلات جسمی با نشانه هایی بروز می کنند. از روی همین نشانه ها می توان به وجود اختلال در عضو پی برد. در مورد بیماری های ذهنی نیز با بررسی واکنش های فرد می توان به مشکل اصلی رسید. آیا مدام نگران طرز صحبت کردن یا رفتار خود در حضور دیگران …

اختلال اضطراب اجتماعی چیست؟ ادامۀ مطلب »