طرح احراز اصالت محتوا ادوبی و توییتر و نیویورک تایمز

طرح احراز اصالت محتوا ادوبی و توییتر و نیویورک تایمز

در پروژه ای که ادوبی با توییتر و نیویورک تایمز ارائه داد طرحی به‌ نام احراز اصالت محتوا ارائه شد. دستاورد مهم این طرح ابزاری بود که باعث می شود که انتشار محتوا با انتساب به صاحب اثر همراه باشد. سه شرکت ادوبی، توییتر و نیویورک تایمز سیستم جدیدی را ارئه کردند که قادر است …

طرح احراز اصالت محتوا ادوبی و توییتر و نیویورک تایمز ادامۀ مطلب »