خارج کردن شماره همراه از بلک لیست مخابرات

خارج کردن شماره همراه از بلک لیست مخابرات

خارج کردن شماره همراه از بلک لیست مخابرات یکی از کارهایی است که برای انجام آن نیاز نیست عملیات طاقت فرسایی انجام دهید. در این خصوص بد نیست بدانید برای دریافت و ارسال پیام اپراتورهایی که این کار را در کل کشور انجام می دهند، از پنل های مختلف پیام کوتاه استفاده می کنند که …

خارج کردن شماره همراه از بلک لیست مخابرات ادامۀ مطلب »