سیری اپل

سیری اپل را بشناسید و دستورات آن را یاد بگیرید

سیری اپل یک دستیار صوتی قدرتمند است که در این مقاله سعی کردیم دستورات قابل اجرای آن را بررسی نماییم. سیری اپل به عنوان یک دستیار صوتی مجهز قادر است کارهای زیادی را انجام دهد. البته این دستیار صوتی هم نواقصی دارد و نمی تواند برخی از فعالیت ها را انجام دهد. بعضی از فعالیت …

سیری اپل را بشناسید و دستورات آن را یاد بگیرید ادامۀ مطلب »