گوگل ترجمه

گوگل ترجمه چیست ؟

برای اینکه بتوانید کلمات یا عبارات را از یک زبان به زبان دیگر ترجمه کنید ،  گوگل ترجمه یا Google Translate می تواند یک ابزار مفیدی باشد. این سایت مانند یک فرهنگ لغت انگلیسی به برخی از زبان های دیگر نیست که شامل کلمات یک زبان و ترجمه های مربوط به آنها باشد. در عوض،  …

گوگل ترجمه چیست ؟ ادامۀ مطلب »