اینترنت های وب

اینترنت های وب

در سال ۱۳۸۲ شرکتی در جهت انتقال داده (PAP) با نام داده گستر عصر نوین تاسیس شد. واگذاری مالکیت این شرکت به صورت خصوصی در سال ۱۳۸۸ صورت گرفت. در سال ۱۳۹۱ با نام”های وب” در بازار مخابرات و ارتباطات کشور به مردم معرفی شد. این شرکت با رشد چشم گیری توانست در بازار خدماتی …

اینترنت های وب ادامۀ مطلب »