اینترنت

اینترنت

اینترنت ( Internet ) بزرگترین پل ارتباطی است که به دست انسان ها ساخته شده و مرزها را از میان برداشته است. این شبکه به هم پیوسته ( interconnected network ) جهانی در سال ۱۹۶۰ توسط سازمان های نظامی و بنیاد ملی علوم آمریکا طراحی و اجرا شد. بنیان گذار آن مردی است به نام باب تیلر …

اینترنت ادامۀ مطلب »