بهترین فیلم سال 2019

پنجاه فیلم برتر سال ۲۰۱۹ قسمت دوم

در ادامه مطلب پنجاه عدد از بهترین فیلم ۲۰۱۹ در قسمت اول و معرفی برخی از آن ها در این مطلب نیز می خواهیم به معرفی فیلم های بیشتری بپردازیم.  هک بزرگ (The Great Hack) در جایگاه بهترین فیلم ۲۰۱۹:   از آنجایی که ما در عصر تکنولوژی هستیم، غیر قابل باور نیست که داده …

پنجاه فیلم برتر سال ۲۰۱۹ قسمت دوم ادامۀ مطلب »