تست سرعت اینترنت

تست سرعت اینترنت

تست سرعت اینترنت نتایج سریعترین سرعت بارگذاری و بارگیری را هنگام تست سرعت اینترنت از مکان شما تا محل سرور تست مورد نظر خود نشان می دهد. TCP / IP از راه دور تخریب می شود، بنابراین هنگام انجام تست سرعت سرور را به شما نزدیکتر کنید. نتایج تست شما ممکن است به دلیل احتقان …

تست سرعت اینترنت ادامۀ مطلب »