جمع آوری اینترنت 2020

جمع آوری اینترنت ۲۰۲۰

جمع آوری اینترنت ۲۰۲۰ زمانی اتفاق می افتد که مشتری در سامانه ۲۰۲۰ وارد شده و درخواست قطع شدن اینترنت را ثبت کند. اکنون این سوال پیش می آید که سامانه ۲۰۲۰ چیست و چگونه باید این درخواست را ثبت کرد؟ شرکت مخابرات ایران در راستای ارائه خدمات بهتر به مشتریان در سراسر کشور سامانه …

جمع آوری اینترنت ۲۰۲۰ ادامۀ مطلب »