ESC را برای بستن فشار دهید

خرابی خط تلفن ثابت تهران