ESC را برای بستن فشار دهید

مایکروسافت Edge برای لینوکس