فعالسازی نمایش سرعت حرکت در گوگل مپ

ازین پس کاربران گوگل‌مپ  همانند کاربران اپلیکیشن وِیز به قابلیت سرعت حرکت خود در مقیاس واقعی دسترسی دارند . کاربران می توانند این آیتم را در قسمت پایین اپلیکیشن مشاهده کنند . کاربران گوگل‌مپ ضمن اطلاع از سرعت مجاز خود در لحظه می توانند از سرعت وسیله‌ی نقلیه‌ خود نیز آگاه شوند. قابلیت نمایش سرعت …

فعالسازی نمایش سرعت حرکت در گوگل مپ ادامۀ مطلب »