کتاب جادوی فکر بزرگ

کتاب جادوی فکر بزرگ اثر دکتر دیوید شوارتز

آیا تاکنون فکر کرده اید که پیش داوری ها و پیش فرض های ذهنی، چه تاثیری در عملکردمان دارند! همه با توجه به تجارب و زمینه های ذهنی مختلف در مورد رویدادهای روزمره واکنش نشان می دهیم. این فکر که احتمالا این واقعه شبیه به چیزی باشد که قبلا با آن برخورد کرده ایم، پایه …

کتاب جادوی فکر بزرگ اثر دکتر دیوید شوارتز ادامۀ مطلب »