پیگیری کارت سوخت

پیگیری کارت سوخت خودرو

پیگیری کارت سوخت یکی از نگرانی های مالکین وسایل نقلیه است؛ چرا که استفاده از آن برای تمامی مالکان اعم از خودرو های جدید و قدیمی الزامی است. وقفه ای که در اجرای قانون استفاده از کارت سوخت ایجاد شد گم شدن کارت سوخت های زیادی را به همراه داشت و حجم درخواست ها به …

پیگیری کارت سوخت خودرو ادامۀ مطلب »