ESC را برای بستن فشار دهید

کد دستوری شارژ وایمکس ایرانسل