ESC را برای بستن فشار دهید

کد شارژ اضطراری ایرانسل چیست