ESC را برای بستن فشار دهید

گوشی تلفن ثابت طرح قدیمی